(IPOGS, Walls) Rymujemy Francję z elegancją

5.0/5 | 1


Rymujemy Francję z elegancją
co na to paryscy bezdomni?
kochankowie wracający do domów
metrem nad ranem po zdradzie?
z czym chcą być rymowani? 
COMMENTS


My rating

My rating: