Świat wypadł z ram

5.0/5 | 2


Świat wypadł z ram.
Jak go wprawić na swoje miejsce?
A zresztą nie ma już żadnych ram.
Czy ktoś umie zrobić nowe? 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: