(IPOGS, Walls) Kariatyda na wycieczce

author:  Monika Prylinska
5.0/5 | 1


Kariatyda na wycieczce
bywa zagubiona.
Ciężko jej pojąć fakt,
że świat
kręci się i tak. 
COMMENTS


My rating

My rating: