(IPOGS, Walls) Życzę Ci:

author:  Anna Szemiel
5.0/5 | 3


Życzę Ci:
Żwawego kroku w Nowym Roku,
Serdecznych ludzi i darów,
Dobrocią wypełnionych garów.
©Ann 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: