PROSTA STRATEGIA DĘBU SZYPUŁKOWEGO

5.0/5 | 9


Trwać jak najdłużej na straży biegnącego czasu
poznając kolejne pokolenia żyjących tu od lat
ludzi ich przyzwyczajenia zwyczaje pragnienia.
Przytwierdzony korzeniami do kaszubskiej ziemi
pośród swych braci buków grabów smukłych sosen
obdarzony hojnie atrybutem długowieczności i siły.
O zdrewniałej jak stal strukturze o ogromnym pniu
ze stelażem rozłożystych ramion wielkich gałęzi
które kiedyś posłużą człowiekowi jako budulec.
Z godnością znosić podyktowane przez naturę
warunki klimatu podtopienia huragany suszę
Pod rozłożyste liściaste skrzydła dające cień
przygarniać strudzonych życiem wędrowców.
Być mistrzem elegancji cierpliwości w towarzystwie
smukłych brzóz i lip pnących się na wyścigi ku niebu.

Kiedy w ciszy przy nim staję
ze zmysłami przesiąkniętymi spokojem
spoglądając w górę obserwuję płynące
leniwe obłoki niczym anielskie ptaki
trwam choć przez chwilę na straży
biegnącego w nieznane czasu 
KOMENTARZE


Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena: