(IPOGS, Walls) egoizm wkrada się do marzeń

5.0/5 | 7


egoizm wkrada się do marzeń
las niezdeptany ludzką stopą
fale biegnące na spotkanie
pusta plaża z klepsydrą piasku
odmierza wyjątkowość

Wiersz przetłumaczyli:


 
KOMENTARZE


Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena:  

Moja ocena

Moja ocena: