Poezja w Centrum

Poezja w Centrum

Konkurs zorganizowany jest w 40. rocznicę wpisania Krakowa na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nazwa ta nawiązuje zarazem do istnienia wierszy na murach w ścisłym, zabytkowym centrum miasta, do centralnej funkcji poezji w mieście i świecie, jak i do faktu, że Centrum Krakowa stanowi centrum naszego lokalnego świata. Zjawisko opisywane więc będzie w kilku koncentrycznych kręgach tematycznych. Wybrane wiersze zostaną zaprezentowane w języku polskim i anglojęzycznych tłumaczeniach w stałym miejscu projekcji przy ul. Brackiej 1 w dniach 1-30 września 2018.


Regulamin konkursu

Jury