(IPOGS, Walls) Kochane cztery pory roku

Autore:  Zbigniew Budek
5.0/5 | 3


Kochane cztery pory roku
w przekładach lirycznych sieją
poetów - mimo nie prześcigną
ich urodzin z wiosny 2005r.
miliony pisało o Janie PawleII 
COMMENTI


"Przypis"

Do swojego tekstu Autor dodaje coś na kształt przypisu: datę śmierci Jana Pawła II: 2 kwietnia 2005. Pisał więc swój wiersz mając w myśli zbliżającą się 10 rocznicę śmierci wielkiego papieża. Ten komentarz odautorski podpowiada sposób odczytania sensu wiersza: każda pora roku może zrodzić poetę, są wszak wiersze poświęcone latu i zimie, jesieni... Ale oczywiście najwięcej poetów "rodzi" wiosna i to wydaje się oczywiste, zgodne z biologicznym rytmem natury...
Ale tamtej wiosny, kiedy umierał ojciec święty, tych poetów urodziło się więcej niż jakiejkolwiek wiosny wcześniej. I czyż to nie paradoks, że śmierć zrodziła nowe życie? No tak, to jest dramat Wiosny: Chrystus umiera, a cała przyroda kipi budzącym się życiem.
Myśl jest więc głęboka oraz - trzeba to powiedzieć - trudna do bezpośredniego odczytania, i bez tego komentarza niejasna - tym bardziej, że kształt gramatyczny tekstu sprawę po prostu gmatwa. I pewnie dlatego wiersz ten zauważyła mniejsza część czytelników, w większości tylko ci najwierniejsi eMulti.

I miei voti

I miei voti:  

I miei voti

I miei voti:  

I miei voti

I miei voti:  

2 kwietnia 2005 r.

Wiosna.