(IPOGS, Walls) A w kwietniu, najpiękniejszym

author:  jacek bogdan
5.0/5 | 10


A w kwietniu, najpiękniejszym
miesiącu Praskiej Wiosny,
czerwone gwiazdy tulipanów
pokryły białe płatki śniegu...
Boże mój, cofnąć czas! 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
31.03.2015,  pola

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

Ostatni wers

Ostatnia linijka tego wiersza to przekład pointy refrenu jednej z piosenek Hany Hegerovej: Bože můj, já chci zpět!
Chciałem to zacytować po czesku, ale niestety walls "nie przepuścił" mi czeskich czcionek i musiałem zabawić się w tłumacza. Ciekawe, że komentarz umozliwia pisanie czeskim alfabetem (podobnie zresztą i free style - dziwne).
31.03.2015,  jacek bogdan

My rating

My rating: