uhjzf12

 uhjzf12

Usg doppler Poznań. O ile pacjent trafi do przychodni na czas, to może być wystarczające leczenie zachowawcze.