Piotr

 Piotr

Jeszcze zdążymy w dżungli ludzkości siebie odnaleźć,
Tęskność zawrotna przybliża nas.
Zbiegną się wreszcie tory sieroce naszych dwu planet,
Cudnie spokrewnią się ciała nam...

Jest już za późno!
Nie jest za późno!

Edward Jerzy Stachura