nieprzezroczysta

 nieprzezroczysta

była, przyszła, niedoszła poetka :)