Mikołaj Gęślicki

 Mikołaj Gęślicki

wszystkie cienie życia
w chciwych szufladach