Michał Mokrzycki

 Michał Mokrzycki

Myślicie w swej absurdalnej zgubie, że wszystko mi wolno, że nieśmiertelny jestem w tych znakach alfabetu. I jestem, ale czy to dobrze na mnie wpływa, skoro snuje się po dekadenckim śnie? Pytam po błądzę, pisze bo przeżywam.