Gabriela Matuszek

 Gabriela Matuszek

VIP

historyk literatury, eseistka, krytyk, tłumaczka literatury niemieckiej, profesor tytularny Wydziału Polonistyki UJ. Prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oddział w Krakowie. Założycielka i kierownik Studium Literacko-Artystycznego.