Paweł Furgał

 Paweł Furgał

Krakow

mądrość nie jest medialna
nie klaszczą jej z balkonów
pizzy nie przywożą
szuka twarzy na ulicach
głupia, ma nadzieję