Anna Maria Kettner

 Anna Maria Kettner

Każdy obraz to wiersz, każdy wiersz to obraz. Muzyka jest klamrą spinającą je oba....w ramionach dźwięków..

Anna Maria Kettner