bronek z obidzy

 bronek z obidzy

Piszę, bo mnie Zośka o to prosi