Corazon2339

 Corazon2339

Największe kancelarie w Polsce coraz intensywnie leczą w wolontariacie. Nie dochodzą pieniędzy, tylko znajdują poklask: osób wykluczonych społecznie albo uczniów, jakich wiedza o częściowo jest szybko wybiórcza. Jednak uchwały o dzieleniu na myśl osobisty