Chirurdzy

0.0/5 | 0


bardzo egocentryczni
zakryci bawełnianymi maseczkami

kocha lubi szanuje
nie chce nie dba żartuje

wreszcie przestajemy operować
samymi pojęciami

delikatnie kiełkuje
krucha tajemnica zarazy -

uniwersalny przejaw
empatii 
COMMENTS