(IPOGS, Walls) Wiosennie się srebrzą łodygi -

author:  Justyna Smagała
0.0/5 | 0


Wiosennie się srebrzą łodygi -
będzie łatwiej zakwitać albo
chociaż wydostać się z ziemi.
Słoneczne zasługi w zenicie!
Ale ja wciąż jestem wodą... 
COMMENTS