(IPOGS, Walls) Wołam do yeti

author:  Beata Huet
0.0/5 | 0


Wołam do yeti
palę śnieżne mosty
Zawsze jest wyjście
z tlenem
lub bez 
COMMENTS