(IPOGS, Walls) Pytasz, co w nas artystach

0.0/5 | 0


Pytasz, co w nas artystach
od wieków jest, co nas odrywa
od ziemi, rzeczywistości
i ogółu?
Może sentyment starych dusz? 
COMMENTS