Ławica

author:  Łukasz Surzycki
5.0/5 | 3


przepływa koło
pulsuje wokół wieloryba

nic jej nie grozi
od tego olbrzyma

małe rybki skubią go za płetwą
symbioza i osmoza

ryboza

do DNA jest jeszcze
trochę

wypływam na głębię

Afryka

Poem versions


 
 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: