powstań z martwych

author:  Łukasz Surzycki
5.0/5 | 4


załadunek

emocji w maijlu
teraz i zawsze

czysty pocałunek

w roku 1944
mieści się ta
czuła chwilka

kula amora
jak szpilka

tylko krew
ta sama
wsiąka

w bladość

ranka 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

zamiast świeczki w oknie

tak mi się to wszystko zbiło w chwilę myśląc i czując ten moment czasu i wspominając powstańców z 1944 roku i tych z Solidarności