(IPOGS, Walls) Otrząśnij pył i powstań!

author:  Josele Levi
5.0/5 | 1


Otrząśnij pył i powstań!
- I upadłem i wstałem,
a On był moim luminarzem.
Powstań i lśnij!
Gdyż twoje światło nadeszło. 
COMMENTS


My rating

My rating: