Iskra (22/23.08.2020)

5.0/5 | 2


Obecność
Gest
Spojrzenie
Uśmiech
Lazur
Dotyk
Smak
Obecność

Utopienie iskry
W morzu doznań

Poem versions


 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: