"Krótki wiersz o poznaniu"

author:  Kira
5.0/5 | 3


nie znamy siebie
jesteśmy tuż tuż
stykamy się ciałami
głos przy głosie
możemy zajrzeć sobie w oczy
i spytać "Kim jesteś?"
ale nie liczmy na odpowiedź
organów 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: