(IPOGS, Walls) - Kamera by cię lubiła -

author:  Ula Moskal - Zubek
5.0/5 | 4


- Kamera by cię lubiła -
W mizdrzącym się tłumie,
ona zakochana.
W sobie
zakochana. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: