(IPOGS, Walls) Te róże i dom, w którym rosły,

author:  Jadwiga Graboś
5.0/5 | 2


Te róże i dom w którym rosły
spłonęły. Idę przesypać
popiół. Prawdę
ocalić w dłoni jak
pisklę. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: