(IPOGS, Walls) Moment gdy wśród wszystkich

author:  scribbler
0.0/5 | 0


Moment gdy wśród wszystkich
nachodzi cię to,to, ni
myśl ni bodziec, co
sprawia że myślą, że czujesz
się źle a Ty nie czujesz wcale 
COMMENTS