(IPOGS, Walls) Schodzą już do podziemia tego-

author:  befana_di_campi
5.0/5 | 9


Schodzą już do podziemia tego-
roczne przebiśniegi, zszarzała
leszczyna; zakręcony tęsknotą
kot wywęszył Orient: pachnie
mu "Samsarą" moja rękawiczka 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: