Sztandary powiewały na wzgórzu.

author:  Krzysztof Kowalski
0.0/5 | 0


Husarskie wojska ruszyły, przez pola
na Kalwaryjskie Piekarskie wzgórze
by król Polski Jan III Sobieski
mógł uklęknąć na tej świętej górze.

Uklęknął, przed Bogiem na kolana
modlitwą prosił, o przebaczenie i wiarę
sztandary powiewały, na wietrze
pod zbrojami było słychać bijące serce.

Potężna armia wkroczyła, do miasta
Piekary Śląskie przywitały solą i chlebem
szelest skrzydeł roznosił, się na wioski i miasta
złocista tęcza pojawiła się nad niebem.

Tak rozpoczęły, się Piekarskie pielgrzymki
gdzie kardynał, modląc, się został papieżem
gdzie Wałęsa prezydenci i rządzący Polską
przybywają co roku na pielgrzymkę mężczyzn.

Poem versions


 
COMMENTS


do autora

świetne!
28.02.2019,  transporter