Ostatnia droga Chrystusa.

author:  Krzysztof Kowalski
0.0/5 | 0


Chrystus stoją i patrzą
trzeba założyć mu cierniową koronę
krew tryska by oczyścić ziemię
nienawiść ludzka i obłuda
gniew w człowieku wybucha
trzeba przyszykować krzyż

Faryzeusze wzywają do buntu
Jezus zagraża naszym finansom
po co nam zbawienie i życie wieczne
jak mamy władzę i tysiące wiernych
na każde polecenie nam służą
wykonują nasze rozkazy

Wypuście Barabasza z więzienia
niech poprowadzi cały tłum
aby ukrzyżować Jezusa na krzyżu
niech umrze za nasze grzechy
abyśmy mogli dalej grzeszyć
nam niech służą ludzie na ziemi

Krew spływa z ciała Chrystusa
ciało złożono do grobu
straż pilnuje przez całą dobę
aby nie skradziono Mesjasza
który miał powrócić do Raju
kiedy nastąpi zmartwychwstanie

Strażnicy przybiegli do Faryzeuszy
nie ma Jezusa już w grobie
Jezus zmartwychwstał i odszedł
powrócił z powrotem do Raju
tak jak było przepowiedziane
tak też się stało

Faryzeusze nie kryli zdziwienia
jak mógł zmartwychwstać
grób był przecież zamknięty
odpowiedzieli Jezus nie jest z tego świata
pochodzi ze świata Bożego
a ten i to co pochodzi z Raju
jest to dla nas niepojęte.

Poem versions


 
COMMENTS