(IPOGS, Walls) Przewartościowanie

0.0/5 | 0


Przewartościowanie
swoich wyborów
wygląda jak dyskusja
trzeźwej przyszłości
z zachwianą teraźniejszością. 
COMMENTS