(IPOGS, Walls) Z muzyką światła przekołyszę

author:  befana_di_campi
5.0/5 | 6


Z muzyką światła przekołyszę
siebie w rytmie odpływu - prze
pływu opornych na zranienia
kolczastej Wieczności: Życia
śmiertelnego 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

Z muzyką światła

Wiersz niedokończony, bo coś się niepotrzebnie kliknęło: jego pełna treść brzmi:

Z muzyką światła przekołyszę
siebie w rytmie odpływu - prze
pływu opornych na zranienia
kolczastej Wieczności: Życia
śmiertelnego - żyjącej Śmierci

My rating

My rating: