(IPOGS, Walls) Za mną czas co minął

5.0/5 | 6


Za mną czas co minął
Przede mną możliwości
Pożegnać stary przywitać nowy
Tak różne a takie same
Ot konflikt (nie)pokoleń 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: