Oczekiwanie III

author:  Jarosław Burgieł
5.0/5 | 10


Gdyby ludzie widzieli
to co on widział
słyszeli to co on słyszał
odczuli to co on odczuł
zostawaliby świętymi
On nie został
ale gdyby nie widział
i nie słyszał i nie odczuł
być może już byłby
odgórnie potępiony
bo nawet nie próbowałby
uszlachetnić ducha
zaś próby choćby
nieudolne i przegrane
jednak trochę usprawiedliwiają
Nie ważne
że nikt mu nie wierzy
To co przeżył
było
darem od Tego
który wiele zakrył
przed mądrymi i roztropnymi 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
05.12.2018,  Malwina

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: