USTAMI WIEDZIONE

5.0/5 | 2


USTAMI WIEDZIONE


Słowimy zaczarowane słowa
a ich tajne zaklęcia
pachną dnia błękitem
i wieczorną zorzą
kochają się i pieszczą
przed świtaniem nad ranem
jak złociste słowiki

To wielopromienne wyrazy miłości
pośród sfer gwiazdowych
z kodem płonących nocy
Adonisa i Afrodyty nagości
wysławiany wespół poemat
nie zastygły w czasie
wikłany między nami

Zaczarowane słowa
między duszami ustami wiedzione
zapadają w dusze
jednym wyrazem wyraz tkliwych oczu
jeszcze lśniący przed świtem
bezwinnie odmieniają
zawstydzając ciszę


⊰Ҝற$⊱ …………………………………………………………… Toruń 23 lipca '18 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating: