WIERSZ BIAŁY…

0.0/5 | 0


WIERSZ BIAŁY… Z RYMEM


Nie winienem pisać ci nic o miłości
tak jest abstrakcyjnie niepojętą
trudno uchwycić sens właściwą puentą
alienując sens jej z powszedniości

Czymże będziemy, kiedy wzejdzie słońce
po nocy od zakwitów do cna gorącej
gdy nie sen to był z dna przeźroczystości
ni wiersz wybielany z rymem do miłości

⊰Ҝற$⊱……………………………………………………………… Toruń 18 lipca '18



 
COMMENTS