Nadzieja

author:  befana_di_campi
5.0/5 | 6


Dla Pana Alfa S. wiersz, choć Podmiotem lirycznym jest Ktoś zupełnie Inny…

„Radość przyjdzie z winogron słodyczą,
Przyjdzie późną jesienią, wieczorem” (Leopold Staff)

listopadem przewianym
ciepłym i pachnącym
twoim polarem -

Po listowiu przyjdzie
lecz jeszcze przed śniegiem
zamknięta w rozecie
z przełamanych barw -

zgniecionej czerwieni
niby kąkol fioletu
sczerniałych lazurów
przydeptanych brązów -

Kiedy my tymczasem
w rozdmuchanym niebie
gdzie twoje kroki
tłumią moje stąpanie

po nadobłocznych górach
trzymając się za ręce
wejdziemy po schodach
do Domu -
pod wieczornymi gwiazdami

27.10.2011 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: