(IPOGS, Walls) Drżąca ręka przygotowana do

author:  Malwina
5.0/5 | 9


Drżąca ręka przygotowana do
postawienia ukośnego krzyża.
Choć wie, że powinna zapisać
ten właściwy.Może czas obudzić
Boga - krzykiem bezsilności 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
19.10.2018,  pola

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: