Spotkanie dwóch młodości czyli wspomnienie mojej rozmowy z Tadeuszem Śliwiakiem

author:  Jarosław Burgieł
5.0/5 | 9


Młodość jak śmierć
od zawsze na świecie
przechodzi falą
przez wszystkie pokolenia
Opuszcza ludzi nim sami
odejdą
by spotkać następnych
i dać im kalejdoskop
iluzji wszechmocy
na czas niedoświadczenia
losem
choć niekiedy gdy komuś łaskawa
pozwala zamienić niebosiężne
marzenia w wiekopomną prawdę
Młodość ma wiele twarzy
odmiennych dla każdej epoki
i niby jedna ale ta nasza
jest całkiem obca
przodkom i potomnym
zaś nam ich lata szalone
uciekają w obłoki niezrozumienia
Młodość aniołem może być
dającym życie
lub demonem niosącym pożogę
jeśli idzie przez wojnę
wtedy pozostaje w pamięci
do kresu starości swych ofiar
tworząc memento historii
Spotkać się może też
ze sobą
jakby dwie młodości
odchodząca
lub już wspominana tylko
z tą jeszcze niedorosłą
jak było
gdy zapytałem wielkiego poetę
czy z larw moich pierwocin
wyklują się motyle
Wskazał mi Herberta
bym formy niedojrzałe
jego słowem żywił
choć sam był mistrzem
i dobra wojownikiem
Ta jego młodość
ze skrzydłami już wewnątrz
zwiniętymi w przeszłości
w mojej się rozwinęła
darem wyobraźni
niosącym w poetycką przyszłość
5 - 6 X 2018. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
10.10.2018,  Malwina

My rating

My rating:  
10.10.2018,  Maciej Misiu

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

Moja ocena

przyznam się czytałam po kawałku by czytać ze zrozumieniem
My rating:  

My rating

My rating:  
10.10.2018,  Wiatr_w_oczy

My rating

My rating:  

My rating

My rating: