(IPOGS, Walls) Kazali napisać wiersze o

author:  Jarosław Burgieł
5.0/5 | 8


Kazali napisać wiersze o
wolności i powiedzieli -Tylko
bez aluzji zwłaszcza do
czasów aktualnych!- Taka to
wolność czasami ograniczona. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: