głędobnia

author:  Katharina Kubitza
0.0/5 | 0


w moich myślach
oplotłam powłosem
lustczynów kroczgłębia

dałeś mi siebioskłony po błękit
w rzęsrenicach
przodtyłem otwartych oczu
do przodu dni wzastąpionych
sobą

i stałam się oplotomierzem
mackormicą w ośmiornicy
zrywwynikiem dwujednia

po siebiociebie i postkłony
w teżerze leżozbliża

K.K.(Kubitza Katharina )
Copyright 
COMMENTS