Nasza Mała Polska - Wołanie do Natury

author:  befana_di_campi
3.5/5 | 6


Taka susza
a tu zaszumiał
kojący szmer

Deszcz?

I chłodem powiało
i pachnie szuwarem -

Skrzy bezlitosne niebo
gwiezdnym szutrem 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
04.06.2018,  mroźny