WINNYŚ

5.0/5 | 1


WINNYŚ


Czarownym ogrodom muz poezji
dozgonne winnyś dziękczynienie
w ich sercach goszczą wyjątkowi goście
z dala od zgiełku nieznośnego świata
rozpromieniają smutki, spleeny, cienie
w lirycznych lustrach trzech piękności

One w swych sanktuariach kwietnych
na drzewach, krzewach i rabatach
motyle nucą w gajach pieśni
uczuć i marzeń, tęsknot zwiewnych
w odach, sonetach, poematach
chuchają na strofy kwiatów miłości


⊰Ҝற$⊱ …………………………………………………………… Toruń 19 stycznia '18 
COMMENTS


My rating

My rating: