O pijanym staruszku

author:  Maciej Misiu
5.0/5 | 6


Staruszka z wioski Duże Wiosło
raz w zagrodzie strasznie poniosło.
Kiedy był pijany
pogonił barany.
Potem kłaniał się wszystkim osłom. 
COMMENTS


My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: