Ty żyjesz...

author:  magdak
5.0/5 | 4


Lubię Twoje nieułożone włosy,
Ten trzydniowy zarost,
Twój uśmiech, szczery do bólu
I słowa od serca…

To właśnie Ty,
W czynach swobodnych,
W zgodzie z naturą.

Ty widzisz rzeczywistość
I Wielbisz prostotę,
Ty żyjesz… 
COMMENTS


My rating

My rating:  
28.07.2017,  mroźny

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: