kwatery wyciszenia

author:  Malwina
5.0/5 | 13


tam
wymowna cisza - nawet ptaki szepczą

tam
chłód kamienia zgina kolana

tam
brama z napisem;

… byłem kim jesteś

tam
wspomnienie na grzbiecie dymu świec skrapia
szron każdej litery niemych Aniołów

tam
miejsce najrzetelniejszego rachunku sumienia
a toczona łza na rewersie bramy kreśli;

… jestem kim będziesz - czekaj 
COMMENTS


@ Rafał Pigoń-Bbard

Dziękuję.
03.11.2016,  Malwina

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
02.11.2016,  ParaNormal

My rating

My rating:  
02.11.2016,  Wiatr_w_oczy

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

Moja ocena

Świetny. Wciąga i zmusza do zastanowienia.
My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  
02.11.2016,  jacek bogdan

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating:  

My rating

My rating: